Том 16 № 1 (2019): Симетрія та інтегровність рівнянь математичної фізики

					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику представлено статті з сучасних проблем групового аналізу диференціальних рівнянь, інтегровних систем та алгебраїчних методів математичної фізики.

Розраховано на наукових працівників, аспірантів, які цікавляться застосуваннями груп і алгебр Лі в теорії диференціальних рівнянь та математичній фізиці.

Видавнича група збірника: А.Г. Нікітін (відп.  ред.), В.M. Бойко, О.О. Ванєєва,  М.О. Нестеренко, Р.О. Попович

Затверджено до друку Вченою радою Інституту математики НАН України Протокол № 9 від 03.09.2019 р.

 

Опубліковано: 09-01-2020

Наукові статті