Редакційний штат

Головний редактор: О.М. Тимоха

Члени редакційної колегії:


О.А. Бойчук (диференціальні рівняння, теорія крайових задач),
А.А. Дороговцев (теорія ймовірності, випадкові процеси),
Ю.А. Дрозд (алгебра),
А.Н. Кочубей (нелінійний аналіз, функціональний аналіз, спектральна теорія),
І.О. Луковський (математичні проблеми механіки),
О.Г. Мазко (теорія керування),
В.Л. Макаров (обчислювальна математика),
С.І. Максименко (топологія),
В.А. Михайлець (нелінійний аналіз, спектральна теорія),
А.Г. Нiкiтiн (математична фізика),
В.Л. Островський (функціональний аналіз),
С.А. Плакса (комплексний аналіз),
М.І. Портенко (теорія ймовірності та математична статистика),
М.В. Працьовитий (фрактальний аналіз),
О.Л. Ребенко (математичні проблеми квантової теорії поля та статистичної механіки),
А.С. Романюк (теорія функцій),
А.С. Сердюк (екстремальні задачі теорії функцій),
С.Г. Солодкий (чисельний аналіз),
О.М. Тимоха (математичні проблеми природничих наук),