Редакційний штат

Головний редактор: О.М. Тимоха

Заступники головного редактора:

О.О. Ванєєва, В.Б. Василик

Члени редакційної колегії:

О.В. Антонюк (диференціальні рівняння, функціональний аналіз), 
О.А. Бойчук (диференціальні рівняння, теорія крайових задач),
О.А. Бурилко (динамічні системи),
В.І. Герасименко (математична фізика),
А.А. Дороговцев (теорія ймовірності, випадкові процеси),
Ю.А. Дрозд (алгебра),
А.Н. Кочубей (нелінійний аналіз, функціональний аналіз, спектральна теорія),
В.Д. Кошманенко (динамічні системи),
І.О. Луковський (математичні проблеми механіки),
О.Г. Мазко (теорія керування),
В.Л. Макаров (обчислювальна математика),
С.І. Максименко (топологія),
В.А. Михайлець (нелінійний аналіз, спектральна теорія),
А.Г. Нiкiтiн (математична фізика),
В.Л. Островський (функціональний аналіз),
А.Ю. Пилипенко (теорія ймовірностей та математична статистика),
С.А. Плакса (комплексний аналіз),
Р.О. Попович (математична фізика),
М.І. Портенко (теорія ймовірності та математична статистика),
М.В. Працьовитий (фрактальний аналіз),
О.Л. Ребенко (математичні проблеми квантової теорії поля та статистичної механіки),
А.С. Романюк (теорія функцій),
А.С. Сердюк (екстремальні задачі теорії функцій),
С.Г. Солодкий (чисельний аналіз),
Ю.В. Троценко (математичні проблеми механіки),
А.Л. Шидліч (теорія функцій)