Том 15 № 1 (2018): Математичнi проблеми механiки та обчислювальної математики

					##issue.viewIssueIdentification##

УДК 517; 531; 534

Математичнi проблеми механiки та обчислювальної матема- тики / Вiдп. ред. I. О. Луковський, В. Л. Макаров // Зб. праць Iн-ту математики НАН України. Т. 15, No 1.— Київ: Iн-т математики НАН України, 2018.— 284 с.

ISSN 1815–2910

У збiрнику подано статтi, присвяченi актуальним проблемам динамiки твердих i деформiвних тiл iз порожнинами, частково заповненими рiдиною, теорiї коливань, обчислювальної математики, теорiї стiйкостi i стабiлiзацiї руху динамiчних систем та деяким сумiжним проблемам.

Для фахiвцiв у галузi математичних проблем механiки, обчислювальної математики, теорiї стiйкостi динамiчних систем i теорiї керування.

Опубліковано: 10-08-2020

Наукові статті