Узагальнення класичної похiдної функцiї в точцi i його застосування

Автор(и)

  • Р.Ю. Осауленко

Анотація

У роботi розглядається одне узагальнення похiдної, яке в рядi випад- кiв спрощує дослiдження функцiї на диференцiйовнiсть, нiде не дифе- ренцiйовнiсть, сингулярнiсть, зокрема дослiджено диференцiйовнiсть функцiї Веєрштрасса за умови, що ???????? < 1 i ???? ≥ 3. Також розглядається застосування отриманих результатiв до розкриття деяких невизначе- ностей.

Опубліковано

10-08-2020