Стабiлiзацiя i гасiння обмежених збурень у дескрипторних системах керування

Автор(и)

  • О.Г. Мазко Iнститут математики НАН України
  • Т.О. Котов

Анотація

Встановлено критерiї iснування статичних i динамiчних регуляторiв, що забезпечують бажану оцiнку зваженого рiвня гасiння зовнiшнiх i початкових збурень та асимптотичну стiйкiсть лiнiйних дескриптор- них систем. Запропоновано алгоритми побудови таких регуляторiв у задачах робастної стабiлiзацiї й H1-оптимiзацiї керованих дескрипторних систем. Основнi обчислювальнi процедури алгоритмiв зводяться до розв’язування лiнiйних матричних нерiвностей при додаткових рангових обмеженнях. Наведено iлюстративний приклад неiмпульсивної дескрипторної системи стабiлiзацiї при наявностi обмежених збурень.

Біографія автора

О.Г. Мазко, Iнститут математики НАН України

Встановлено критерiї iснування статичних i динамiчних регуляторiв, що забезпечують бажану оцiнку зваженого рiвня гасiння зовнiшнiх i початкових збурень та асимптотичну стiйкiсть лiнiйних дескриптор- них систем. Запропоновано алгоритми побудови таких регуляторiв у задачах робастної стабiлiзацiї й H1-оптимiзацiї керованих дескриптор- них систем. Основнi обчислювальнi процедури алгоритмiв зводяться до розв’язування лiнiйних матричних нерiвностей при додаткових рангових обмеженнях. Наведено iлюстративний приклад неiмпульсивної дескрипторної системи стабiлiзацiї при наявностi обмежених збурень.

##submission.downloads##

Опубліковано

10-08-2020