Програмне керування рухом резервуару з рiдиною на основi принципу найменшого примусу Гаусса

Автор(и)

  • О.В. Константінов Iнститут математики НАН України,
  • В.В. Новицький

Анотація

В аналiтичному виглядi побудовано програмне керування (закон змiни активної зовнiшньої сили) для забезпечення руху резервуару за заданим законом. Для цього використано варiацiйний принцип найменшо- го примусу Гаусса, який дозволяє мiнiмiзувати енергетичнi витрати на забезпечення програмного руху механiчної системи. Запропонований пiдхiд застосовано для розв’язування задачi про розгiн нерухомого ре- зервуару до заданої швидкостi та подальшого його рiвномiрного руху.

##submission.downloads##

Опубліковано

10-08-2020