Точний розв’язок задачi просторової теорiї потенцiалу для двох сфер

Автор(и)

  • Ю.Ф. Діденко Київський нацiональнiй торговельно-економiчний унiверситет
  • В.І. Денісенко
  • О.К. Щетініна

Анотація

Розглядається задача теорiї потенцiалiв для двох сферичних провiдни- кiв одинакового радiусу. Користуючись формулами перетворення гармонiчних функцiй при переносi початку сферичних координат, одержано нескiнченну систему алгебраїчних рiвнянь для визначення невiдомих сталих. Запропоновано пiдхiд до дослiдження властивостей розв’язкiв. Даний пiдхiд можна застосувати до дослiдження нескiнченних систем задач теорiї потенцiалiв для кiлькох сфер.

##submission.downloads##

Опубліковано

10-08-2020