Том 14 № 1 (2017): Аналіз та застосування

					##issue.viewIssueIdentification##

УДК 512, 513, 514, 517, 539

 Аналіз та застосування/ Відп. ред.:
О. К. Бахтін,  С. В. Грищук // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. Т. 14, №1. —  Київ: Ін-т математики НАН України, 2017.— 285с.

Збірник містить статті, присвячені актуальним питанням аналізу та його застосуванням в теорії багатозначних відображень, математичній фізиці та прикладних науках. Призначений для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів і аспірантів.

Видавнича група збірника:  доктор фіз.-мат. наук О. К. Бахтін, 
кандидат фіз.-мат. наук С. В. Грищук (відповідальні редактори),
доктор фіз.-мат. наук С. А. Плакса,  кандидат фіз.-мат. наук І. В. Денега (відп. за випуск).

Рецензенти:
доктор фіз.-мат. наук, проф.  А. С. Романюк,
доктор фіз.-мат. наук cт. н. с.  Є. O. Севостьянов 

Затверджено до друку Вченою радою
Інституту математики НАН України,  протокол № 2 від 21.02.2017 р.

Опубліковано: 21-02-2017

Наукові статті