Том 16 № 2 (2019): Математичні проблеми механіки та обчислювальної математики

					##issue.viewIssueIdentification##

УДК 517; 531; 534

Математичні проблеми механіки та обчислювальної математики  Відп. ред. І.О. Луковський,  В.Л. Макаров // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. Т. 16, № 2.--- Київ: Ін-т математики НАН України, 2019.--- 224 с.

У збірнику подано статті, присвячені актуальним проблемам динаміки твердих і
деформівних тіл із порожнинами, частково заповненими рідиною, теорії коливань, обчислювальної математики,
теорії стійкості і стабілізації руху динамічних систем, а також деяким суміжним проблемам.

Для фахівців у галузі математичних проблем механіки, обчислювальної математики, теорії стійкості динамічних систем і теорії керування.

Опубліковано: 09-08-2020

Наукові статті