Оцінка впливу і гасіння обмежених збурень у дескрипторних системах керування

Автор(и)

  • О.Г. Мазко Інститут математики Національної академії наук України
  • Т.О. Котов

Анотація

Встановлено необхідні й достатні умови існування динамічних регуляторів, що забезпечують задану оцінку зваженого рівня гасіння обмежених збурень і робастну стійкість лінійних дескрипторних систем. Запропоновано алгоритм узагальненої $H_\infty$-оптимізації дескрипторних систем із керованими і спостережуваними виходами, а також методику знаходження найгірших векторів зовнішніх і початкових збурень стосовно зваженого критерію якості.
Основні обчислювальні процедури алгоритму зводяться до розв'язування лінійних матричних нерівностей при додаткових рангових обмеженнях. Працездатність алгоритму продемонстрована на ілюстративному прикладі дескрипторної системи стабілізації з обмеженими збуреннями.

##submission.downloads##

Опубліковано

08-08-2020