Власні коливання складеної оболонки "Усічений конус -- циліндр"

Автор(и)

  • Ю. В. Троценко IM Department 04

Анотація

Розвинуто варiацiйний метод побудови наближеного розв’язку спектральної задачi про власнi неосесимтричнi коливання оболоноки обертання, що складається з цилiндричної та зрiзаної конiчної оболонок. Побудовано узагальнений функцiонал вiдносно перемiщень оболонки, для якого умови спряження розв’язкiв для складених оболонок є при- родними граничними умовами на спiльнiй границi. Для знаходження стацiонарних значень функцiоналу використовується метод Рiтца. Наведено порiвняння отриманих розрахункiв iз даними iнших авторiв.

##submission.downloads##

Опубліковано

09-08-2020