Зважена оцінка гасіння обмежених збурень у дескрипторних дискретних системах керування

Автор(и)

  • О.Г. Мазко Інститут математики Національної академії наук України

Анотація

Встановлено необхiднi й достатнi умови виконання верхнiх оцiнок для критерiїв якостi лiнiйних дискретних дескрипторних систем, що характеризують зважений рiвень гасiння обмежених збурень. Перевiрка цих умов зводиться до розв’язування лінійних матричних нерiвностей (ЛМН). Запропоновано методику узагальненої $H_\infty$-оптимізації дескрипторних систем із керованими і спостережуваними виходами, а також знаходження найгірших векторів зовнішніх і початкових збурень стосовно зваженого критерію якості.
Наведено ілюстративний приклад дискретної дескрипторної системи керування зі збуреннями.

##submission.downloads##

Опубліковано

08-08-2020