Управління для часткової стабілізації нелінійних механічних систем з випадковими збуреннями

Автор(и)

  • A.L. Zuyev IM Department 04
  • I.G. Vasylieva

Анотація

У роботi розглянуто задачу стабiлiзацiї щодо частини змiнних для не- лiнiйних керованих систем, якi описуються стохастичними диференцiальними рiвняннями Iто. Запропоновано конструктивний метод побудови функцiй зворотного зв’язку, що забезпечують часткову асим- птотичну стiйкiсть за ймовiрнiстю тривiального розв’язку вiдповiдної замкнутої системи. Ефективнiсть одержаних законiв керування про- iлюстровано на прикладах механiчних систем.

##submission.downloads##

Опубліковано

09-08-2020