Том 3 № 2 (2006): Симетрія та інтегровність рівнянь математичної фізики (До 70-річчя від дня народження Вільгельма Ілліча Фущича)

Симетрія і інтегровність рівнянь математичної фізики

Цей збірник присвячено 70-річчю від дня народження член-кореспондента НАН України Вільгельма Ілліча Фущича (1936-1997), відомого українського вченого в області теоретико-групових методів математичної фізики. Представлено статі з сучасних проблем групового і симетрійного аналізу диференціальних рівнянь та алгебраїчних методів математичної фізики. Збірник також містить спогади учнів та колег про В.І. Фущича.

Розраховано на наукових працівників, аспірантів, які цікавляться застосуваннями теорії груп і алгебр Лі в теорії диференціальних рівнянь та математичній фізиці.

Редакційна колегія:  В.M. Бойко, А.Г. Нікітін (відп. ред.), Р.О. Попович

УДК 517.95:517.958:512.816(06)

Симетрія і інтегровність рівнянь математичної фізики: Збірник статтей / Відп. ред. А.Г. Нікітін // Зб. праць Інституту математики НАН України. Т. 3, № 2. -Київ: Ін-т математики НАН України, 2006. - 400~с.

ISSN 1815-2910

 

Опубліковано: 13-08-2020

Наукові статті