Том 10 № 6 (2013): Бразильсько-польський симпозіум з топології

					##issue.viewIssueIdentification##

УДК 517, 532

Brasilian-Polish Topology Workshop /

Вiдп. ред.: A. K. M. Libardi, M. Golasiński, V. V. Sharko, S. Spiejz // Зб.  праць Iн-ту математики НАН України. — 2013. — Т. 6, № 6: — Київ: Iн-т математики НАН України, 2013. — 238 с. 

ISSN 1815-2910


Збiрник мiстить роботи, що стосуються сучасних питань гомотопiчної топологiї.  Значна увага  придiлена застосуванню аналiтичних методiв дослiдження до розв’язання ряду задач гомотопiчної топологiї.

Призначений для наукових спiвробiтникiв, викладачiв, аспiрантiв та студентiв старших курсiв вузiв.

Опубліковано: 26-06-2013

Наукові статті