Том 12 № 6 (2015): Топологiя вiдображень маловимiрних многовидiв

					##issue.viewIssueIdentification##

УДК 539.12 + 515.146.3 + 515.162.2 + 517.57 + 517.27
Топологiя вiдображень маловимiрних многовидiв / Вiдп.ред. С. I. Максименко // Зб. Iн-ту математики НАН України, 2015. — Т. 12, No 6. — 224 с.
ISSN 1815–2910


В збiрнику представлено новi результати про топологiчнi властивостi функцiй, векторних полiв та вiдображень, визначених на многовидах малих розмiрностей. Вони доповiдались на семiнарi вiддiлу топологiї Iнституту математики НАН України та на мiжнародних конференцiях. Для спецiалiстiв, що працюють в галузi топологiї та теорiї функцiй, а також для студентiв та аспiрантiв.

Опубліковано: 15-12-2015

Наукові статті