Transversality and Lipschitz-Fredholm maps

Автор(и)

  • K. Eftekharinasab

Анотація

Вивчається поняття трансверсальностi вiдображень Лiпшица-Фредгольма у контекстi обмежених многовидiв Фреше. Доведено, що множина всiх вiдображень Лiпшица-Фредгольма фiксованого iндексу мiж просторами Фреше має властивiсть стiйкостi трансверсальних перетинiв. Дано пряме узагальнення теореми Смейла про транс-
версальнiсть, для доведення якого використовується узагальнення теореми Сарда на цю категорiю многовидiв. Також отримано вiдповiдь на вiдоме питання про iснування структури пiдмноговиду на прообразi трансверсального пiдмноговиду.

##submission.downloads##

Опубліковано

15-12-2015