Том 12 № 4 (2015): Tеорія наближення функцій та суміжні питання

					##issue.viewIssueIdentification##

УДК 517.5; 517.51; 517.53; 517.547.3; 517.983; 519.652

 Збірник праць Інституту математики НАН України. 

Т. 12, № 4: Tеорія наближення функцій та суміжні питання / Відп. ред.: А.С.Романюк.  — Київ: Ін-т математики НАН України, 2015. — 329 c.

ISSN 1815-2910

У Збірнику праць опубліковано статті, в яких викладено результати з теорії функцій, функціонального аналізу та суміжних питань.

Розраховано на фахівців у галузі математичного аналізу, прикладної математики, аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.

Видавнича група збірника:  доктор фіз.-мат. наук А.С. Романюк (відп. ред.),  доктор фіз.-мат. наук А.С. Сердюк, доктор фіз.-мат. наук В.В. Савчук, кандидат фіз.-мат. наук В.А. Войтович (відп. за випуск).

Рецензенти:
доктор фiз.-мат. наук І.О. Шевчук
доктор фiз.-мат. наук Ю.Б. Зелiнський

Затверджено до друку вченою радою
Iнституту математики НАН України
Протокол № 9 вiд 16.06.2015

Опубліковано: 14-07-2015

Наукові статті