Том 14 № 3 (2017): Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу

УДК 517.91, 517.95

Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу /

Відп. ред.: В. А. Михайлець // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2017. – Т. 14, № 3. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2017. – 364 с.

Збірник містить статті, присвячені актуальним питанням теорії звичайних диференціальних рівнянь і теорії рівнянь з частинними похідними, а також сумiжним питанням аналiзу. Значна увага приділена використанню сучасних методів математичного аналізу в дослідженні розглянутих задач.

Призначений для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів і аспірантів.

Видавнича група збірника: доктори фіз.-мат. наук В. А. Михайлець і О. О. Мурач (відп. за випуск)

Рецензенти:
член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор А. Н. Кочубей,
доктор фіз.-мат. наук, професор М. Є. Дудкін

Затверджено до друку Вченою радою
Інституту математики НАН України,
протокол № 10 від 28.11.2017

Опубліковано: 12-12-2017

Наукові статті