Том 13 № 2 (2016): Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу

					##issue.viewIssueIdentification##

УДК 517.91, 517.95

Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу /

Відп. ред.: В. А. Михайлець // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2016. – Т. 13, № 2. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2016. – 304 с.

Збірник містить статті, присвячені актуальним питанням теорії звичайних диференціальних рівнянь і теорії рівнянь з частинними похідними, а також сумiжним питанням аналiзу. Значна увага приділена використанню сучасних методів математичного аналізу в дослідженні розглянутих задач.

Призначений для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів і аспірантів.

Видавнича група збірника: доктори фіз.-мат. наук В. А. Михайлець і О. О. Мурач (відп. за випуск)

Рецензенти:
член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор М. Л. Горбачук,
доктор фіз.-мат. наук, професор М. Є. Дудкін

Затверджено до друку Вченою радою
Інституту математики НАН України,
протокол № 9 від 23.06.2016

Опубліковано: 22-08-2016

Наукові статті