Модальне керування механiчною системою “резервуар – рiдина з вiльною поверхнею”

Автор(и)

  • О. В. Константінов Інститут математики НАН України
  • В. В. Новицький Інститут математики НАН України

Анотація

В роботi розглянуто один iз пiдходiв до побудови керування механiчною системою “резервуар – рiдина з вiльною поверхнею“. Пiд дiєю керування система повинна рухатись за заданим законом. Динамiка системи розглядається на основi нелiнiйної багатомодової (12 форм коливань) моделi, яка описує сумiсний рух резервуару та рiдини пiд дiєю керуючих сил. Керування складається iз двох компонентiв: програмного керування та керування iз звортним зв’язком. Для коефiцiєнтiв зворотного зв’язку знайдено аналiтичнi залежностi в явному виглядi. Проаналiзовано якiсть перехiдних процесiв в системi при наявностi керування.

##submission.downloads##

Опубліковано

31-10-2017