Direct and inverse scattering problems for a hyperbolic system of six equations of first order on a semi-axis

Автор(и)

  • N. Sh. Iskenderov Baku state university
  • L. N. Jafarova Baku state university

Анотація

Досліджено пряму і обернену задачі розсіювання для системи шести рівнянь першого порядку на півосі у ситуації, коли є чотири падаючі та дві розсіяні хвилі. Доведено теорему існування та єдиності розв'язку оберненої задачі розсіювання за умови спільного розгляду чотирьох задач з різними крайовими умовами.

Опубліковано

2017-11-28