Том 19 № 1 (2022): Комплексний аналiз та його застосування

					##issue.viewIssueIdentification##

Комплексний аналiз та його застосування
Вiдп. ред. С. А. Плакса, I. В. Денега.
Зб. праць Iн-ту математики НАН України. Т. 19, № 1.
Київ: Iн-т математики НАН України, 2022. – 258 с.
ISSN 1815–2910
Збiрник мiстить роботи, що стосуються сучасних питань комплексного аналiзу та його застосувань. Значна увага придiлена застосуванню
аналiтичних методiв дослiдження до розв’язання ряду задач геометричної теорiї функцiй, теорiї квазiконформних вiдображень та їх узагальнень, гiперкомплексного аналiзу, математичної фiзики. Збiрник присвя-
чений пам’ятi професора Олександра Бахтiна (1948–2021). Призначений для наукових спiвробiтникiв, викладачiв, аспiрантiв та студентiв старших курсiв вузiв.

Опубліковано: 30-09-2023

Весь випуск