Том 12 № 3 (2015): Аналіз та застосування

					##issue.viewIssueIdentification##

УДК 512, 513, 517, 519, 532

 Аналіз та застосування/ Відп. ред.:
Ю. Б. Зелінський,  С. В. Грищук // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. Т. 12, №3. —  Київ: Ін-т математики НАН України, 2015.— 268с.

Збірник містить статті, присвячені актуальним питанням аналізу та його
застосуванням в алгебрі, геометрії, математичній фізиці та прикладних науках.  Призначений для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів і аспірантів.

Видавнича група збірника: Академік НАН України Ю.С.Самойленко, доктор фіз.-мат. наук  Ю.Б. Зелінський, кандидат фіз.-мат. наук С.В. Грищук (відповідальні редактори), доктор фіз.-мат. наук С.А. Плакса, доктор фіз.-мат. наук, професор О. К. Бахтін (відп. за випуск).

Рецензенти: доктор фіз.-мат. наук, професор А. С. Романюк, доктор фіз.-мат. наук, професор I. О. Шевчук

Затверджено до друку Вченою радою Інституту математики НАН України, протокол №~8 від 26.05.2015.

Свідоцтво про державну реєстрацію - серія КВ №~8459,  видане 19~лютого 2004 р.

 

 

 

Опубліковано: 19-06-2015

Наукові статті