Розв'язок задачі Колмогорова-Нікольського для тригармонійних інтегралів Пуассона на класах $C^{\psi}_{\beta,\infty}$

Автор(и)

  • У. З. Грабова Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • І. В. Кальчук Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Анотація

Одержано асимптотичні рівності для верхніх меж наближень тригармонійними інтегралами Пуассона $P_{3}(\delta)$ у рівномірній метриці на класах неперервних $2\pi$-періодичних функцій, $(\psi,\beta)$-похідні яких належать одиничній кулі простору $L_{\infty}$, у випадку, коли функції $\psi(t)$ спадають до нуля швидше за функцію $t^{-3}$, яка визначає порядок насичення методу $P_{3}(\delta)$

##submission.downloads##

Опубліковано

24-06-2014