Резонансні хлюпання рідини в баці квадратного перерізу при кутових та горизонтальних збурень

Автор(и)

  • О. М. Тимоха Iнститут математики НАН України

Анотація

Розробляється модальний метод для задачi про коливання рiдини у резервуарi квадратного перерiзу, який виконує перiодичнi горизонтальнi та кутовi рухи малої амплiтуди. Аналiз показує, що домiнантна хвильова компонента виключно визначається першою гармонiкою перiодичного збурення. Еквiвалентнi гармонiчнi рухи є зворотно-поступального чи елiптичного типу. Вивчено усталенi резонанснi хвильовi режими для таких типiв збурення.

##submission.downloads##

Опубліковано

22-12-2017