Аналіз резонансних коливань рідини у зрізаних конічних баках

Автор(и)

  • О. В. Солодун Институт математики НАН Украины

Анотація

Вивчаються нелiнiйнi резонанснi коливання iдеальної нестисливої рi-
дини в жорсткому зрiзаному конiчному баку, що перебуває пiд дiєю
горизонтальних гармонiчних збурень з частотою, близькою до основ-
ної власної частоти коливань рiдини. За допомогою асимптотичної мо-
дальної системи з настройками Моiсеєва-Нарiманова [9] проаналiзова-
но усталенi резонанснi рухи рiдини. Побудовано асимптотичнi перiо-
дичнi за часом розв’язки, що описують плоскi та круговi хвилi. Ви-
користовуючи метод повiльно змiнних амплiтуд, дослiджено стiйкiсть
перiодичних розв’язкiв системи. Оцiнено силовий вплив рiдини на стiн-
ки баку та проведено порiвняння з експериментом.

##submission.downloads##

Опубліковано

01-12-2015