Затухаючі резонансні стаціонарні коливання у вертикальному круговому резервуарі

Автор(и)

  • І. А. Райновський Інститут математики НАН України
  • О. М. Тімоха Інститут математики НАН України

Анотація

Використовуючи нелiнiйну модальну систему Нарiманова–Мойсеєва iз лiнiйними коефiцiєнтами демпфування, вивчаються усталенi демпфованi резонанснi хлюпання рiдини у цилiндричному баку. Оцiнка коефiцiєнтiв демпфування за допомогою формули Майлза показує, що демпфування може мати значення для лабораторних посудин. Знайдено асимптотичний усталений розв’язок модальної системи для заданого руху цилiндричної посудини iз чотирма (sway/surge/pitch/roll) ступенями вiльностi; частота збурення є близькою до найнижчої власної частоти коливань рiдини. Розглянуто залежнiсть амплiтудно-частотних характеристик, що пов’язуються iз амплiтудами двох нижчих власних форм коливання рiдини вiд спiввiдношення пiвосей елiптичної орбiти.

##submission.downloads##

Опубліковано

31-10-2017