Узагальнена нелінійна модальна модель третього порядку малості коливань рідини в соосних конічних резервуарах

Автор(и)

  • А. В. Солодун Інститут математики НАН України

Анотація

Для задачi про резонанснi коливання рiдини у соосних конiчних ємностях, що знаходяться пiд дiєю гармонiчних горизонтальних збурень, виведено нескiнченномiрну нелiнiйну модальну систему нелiнiйних звичайних диференцiальних рiвнянь третього порядку, базуючись на технiцi неконформних перетвонень областi та використовуючи асимптотики Моiсеєва–Нарiманова.

##submission.downloads##

Опубліковано

31-10-2017