Динамiчнi регулятори у дискретних системах з керованими i спостережуваними виходами

Автор(и)

  • О. Г. Мазко Інститут математики НАН України
  • C. М. Кусiй Інститут математики НАН України

Анотація

В термiнах матричних нерiвностей сформульовано необхiднi та достатнi умови стабiлiзовностi по виходу лiнiйних дискретних систем керування. Показано, що алгоритм стабiлiзацiї, який випливає iз даних умов, можна застосувати для деякого класу нелiнiйних дискретних систем керування. Запропоновано алгоритм побудови законiв керування, що забезпечують задану оцiнку зваженого рiвня гасiння вхiдних сигналiв i початкових збурень, а також робастну стiйкiсть стану рiвноваги керованої системи. Отриманi результати продемонстровано на чисельному прикладi дискретної системи стабiлiзацiї.

##submission.downloads##

Опубліковано

31-10-2017