Поведiнка конструкцiй з рiдиною на маятниковому пiдвiсi при сейсмiчному збуреннi руху

Автор(и)

  • О. С. Лимарченко Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
  • О. О. Нефьодов Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Анотація

Розглянуто математичну модель руху резервуару з рiдиною з вiльною поверхнею, орiєнтовану на дослiдження поведiнки конструкцiї при сейсмiчних навантаженнях. При цьому за частиною ступенiв вiльностi системи (параметри поступального руху) розглядається система кiнематичних збурень, а за параметрами кутового руху системи сумiсний рух складових елементiв. Аналiтично побудована нелiнiйна модель сумiсного руху була протестована на декiлькох прикладах кiнематичного i динамiчного збурень руху. Для рiзних довжин маятникового пiдвiсу конструкцiї i граничного випадку поступального руху системи проаналiзовано змiну поверхневих хвиль, силового i моментного вiдгуку рiдини. На прикладi землетрусу АЕС Фукусiми (Японiя) показано межi ефективностi використання маятникового пiдвiсу конструкцiї як засобу сейсмозахисту конструкцiй з рiдиною.

##submission.downloads##

Опубліковано

31-10-2017