Оптимальнi елiптичнi маневри космiчного апарату з сонячною електрореактивною рушiйною системою

Автор(и)

  • Б. М. Кiфоренко Iнститут механiки iм. С.П.Тимошенка НАН України
  • Я. В. Ткаченко Iнститут механiки iм. С.П.Тимошенка НАН України
  • І. Ю. Васильєв Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка

Анотація

Проведено аналiз оптимальних керувань, якi забезпечують мiнiмiзацiю
витрати робочої речовини електрореактивного двигуна (ЕРД) космi-
чного апарату, що здiйснює перелiт мiж близькими елiптичними орбi-
тами. При моделюваннi тяги ЕРД врахованi особливостi її генерування
в плазмових ЕРД i вольт-амперна характеристика сонячної батареї. На
конкретних прикладах дослiджено вплив тiнi на ефективнiсть роботи
ЕРД. Показано, що iснують такi спiввiдношення розташування i три-
валостi тiньових дуг перехiдної траєкторiї, при яких тiнь не впливає
на якiсть виконання оптимального маневру.

##submission.downloads##

Опубліковано

31-10-2017