Паралельний чисельний алгоритм для абстрактного диференцiального рiвняння з умовою у кiнцевий момент часу, який базується на нелокальнiй регуляризацiї

Автор(и)

  • В. Б. Василик Iнститут математики НАН України
  • В. Л. Макаров Iнститут математики НАН України
  • Д. О. Ситник Iнститут математики НАН України

Анотація

Розглянуто зворотну за часом задачу для диференціального рівняння першого порядку з необмеженим операторним коефіцієнтом у банаховому просторі. Вироблено регуляризацію шуканої задачі за допомогою двухточкової нелокальної умови з параметром. Побудовано та обгрунтовано експоненційно збіжний метод наближення розв'язків отриманого регуляризованого аналога шуканої задачі. Програмна реалізація запропонованого методу допускає багаторівневе розпаралелювання обчислень.

##submission.downloads##

Опубліковано

29-11-2016