Двоїсті системи кодування дійсних чисел з нескінченним алфавітом і зв'язки між ними

Автор(и)

  • І.М. Лисенко НПУ імені М.П. Драгоманова
  • Т.М. Ісаєва НПУ імені М.П. Драгоманова, Київ

Анотація

Робота присвячена вивченню взаємозв'язків між двома самоподібними системами зображення дійсних чисел із нескінченним алфавітом і нульовою надлишковістю, що ґрунтуються на розкладах чисел у додатні й знакозмінні двійкові ряди. Знайдено вираз цифр числа одного зображення через цифри іншого його зображення.

Опубліковано

2017-12-26