Матрицi Якобi, асоцiйованi iз сингулярними несиметричними збуреннями

Автор(и)

  • Г. В. Тугай Нацiональний авiацiйний унiверситет

Анотація

У рамках теорiї сингулярних несиметричних збурень необмежених самоспряжених операторiв встановлено зв’язок мiж оберненою задачею на власнi значення та матрицями Якобi.

Опубліковано

2017-10-31