Про збiжнiсть апроксимант Паде q–аналога експоненти

Автор(и)

  • А. П. Голуб Iнститут математики НАН України
  • Н. М. Гаврилюк Iнститут математики НАН України

Анотація

Доказана сходимость и найдена асимптотика аппроксимаций Паде q–аналога экспоненты и его обобщения.

Опубліковано

2015-12-01