Метод зрізки в задачах чисельного підсумовування і диференціювання

Автор(и)

  • Євгенія Семенова ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ НАН УКРАЇНИ, М. КИЇВ
  • Сергій Солодкий ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ НАН УКРАЇНИ, М. КИЇВ
  • Сергій Стасюк ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ НАН УКРАЇНИ, М. КИЇВ

Анотація

Досліджено задачі чисельного підсумовування і диферен- ціювання функцій скінченної гладкості. З метою забезпечення стійкості наближень розглянуто різні варіанти методу зрізки. Для побудованих методів знайдено оцінки похибки в інтегральній і рівномірній метриках, а також обчислено обсяг використаних коефіцієнтів Фур’є.

Опубліковано

12-01-2022