Одновимірні шарування на поверхнях та їх простори листів

Автор(и)

  • Євген Полулях ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ НАН УКРАЇНИ, ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА 3, КИЇВ, 01024, УКРАЇНА

Анотація

Робота носить оглядовий характер. Розглянуто клас смуга- стих поверхонь: двовимірних поверхонь, які можуть бути склеєні з гори- зонтальних смуг і на яких певним чином задається одновимірне каноні- чне шарування. Розглянуто низку комбінаторних і гомотопічних інварі- антів для поверхонь з цього класу. Наведено необхідні й достатні умови при виконанні яких двовимірний многовид M 2 , на якому задано однови- мірне шарування ∆, кожен лист якого гомеоморфний R1 і є замкненою підмножиною M 2 , листово гомеоморфний деякій смугастій поверхні.

Опубліковано

12-01-2022