Symmetries and supersymmetries of generalized Schrodinger equations

Автор(и)

Анотація

Предметом статті є класичні та сучасні результати відносно ліївських, вищих та суперсиметрій стандартних та узагальнених рівнянь Шредінгера.
А саме, описано симетрії рівняння Шредінгера, що включає скалярний та векторний потенціал зовнішнього електромагнітного поля, рівняння Шредінгера-Паулі та рівняння Шредінгера для частинок зі змінною масою.
Проведено групову класифікацію згаданих рівнянь, тобто знайдені всі їх нееквівалентні версії разом з повними наборами неперервних груп перетворень залежних та незалежних змінних, що зберігають їх форму. Представлено логічно замкнену колекцію точно розв'язних квантовомеханічних систем, що володіють
вищими симетріями та суперсиметріями.

Опубліковано

17-01-2022