Єлішевич, М. А. «Задачі варіаційного числення з рухомими кінцями та похідними вищих порядків». Збірник Праць Інституту математики НАН України, вип. 13, вип. 3, Грудень 2017, с. 105-16, https://trim.imath.kiev.ua/index.php/trim/article/view/45.