[1]
І. О. Луковський і М. О. Пустовойтов, «Формування нових iдей в галузi небесної механiки в Iнститутi математики НАН України (1920–1939)», ЗПІМ, вип. 13, вип. 3, с. 355–371, Груд 2017.