[1]
А. Л. Шидліч, «Нелінійна апроксимація класів $F_{q,r}^{\psi}$ функций нескольких переменніх в интегральній метриці», ЗПІМ, вип. 13, вип. 3, с. 293–312, Груд 2017.