[1]
М. В. Працьовитий і Чуйков A. C., «Найпростiшi функцiї, пов’язанi з оператором лiвостороннього зсуву елементiв ланцюгового зображення чисел», ЗПІМ, вип. 13, вип. 3, с. 158–173, Груд 2017.