[1]
О. Г. Мазко і Кусiй С. М., «Робастна стабiлiзацiя та гасiння зовнiшнiх збурень у системах з керованими i спостережуваними виходами», ЗПІМ, вип. 13, вип. 3, с. 129–145, Груд 2017.