[1]
М. А. Єлішевич, «Задачі варіаційного числення з рухомими кінцями та похідними вищих порядків», ЗПІМ, вип. 13, вип. 3, с. 105–116, Груд 2017.