[1]
Дiденко Ю. Ф. і Денисенко В. I., «Основнi спiввiдношення для розрахунку пружного поля в середовищi зi сферичними включеннями», ЗПІМ, вип. 13, вип. 3, с. 99–104, Груд 2017.