[1]
В. П. Маркітан, «Фрактальні властивості множин та функцій, пов’язаних з марковським зображенням дійсних чисел, визначеним двічі стохастичною матрицею», ЗПІМ, вип. 14, вип. 4, с. 34–48, Груд 2017.