Працьовитий, М. В., і Чуйков A. C. 2017. «Найпростiшi функцiї, пов’язанi з оператором лiвостороннього зсуву елементiв ланцюгового зображення чисел». Збірник Праць Інституту математики НАН України 13 (3):158-73. https://trim.imath.kiev.ua/index.php/trim/article/view/50.