Єлішевич, М. А. 2017. «Задачі варіаційного числення з рухомими кінцями та похідними вищих порядків». Збірник Праць Інституту математики НАН України 13 (3):105-16. https://trim.imath.kiev.ua/index.php/trim/article/view/45.