Василик, В. Б., В. Л. Макаров, і Д. О. Ситник. 2016. «Паралельний чисельний алгоритм для абстрактного диференцiального рiвняння з умовою у кiнцевий момент часу, який базується на нелокальнiй регуляризацiї». Збірник Праць Інституту математики НАН України 13 (3):31-46. https://trim.imath.kiev.ua/index.php/trim/article/view/31.